Xtreme Hip Hop Masterclass taking place on Thursday, September 15, 2022, 6:00-7:30PM

Xtreme Hip Hop Masterclass

Featuring: Tiffani Samuel, Emy Tugade, Amber Gholston, Tasia Thompson, Jessica Brown, Telinthia Mann

Xtreme Hip Hop Masterclass 9-15-22 6PM

Tiffani Samuel, Kuts N Kurves Nutrition Owner, Xtreme Hip Hop, Xtreme Burn Instructor

Emy Tugade, U-Jam, Xtreme Hip hop & Burn Instructor, CA

Amber Gholston, Xtreme Hip Hop Master Trainer

Tasia T

Jessica Brown, Xtreme Hip Hop Instructor

Telinthia “Teli” Mann, Xtreme Hip Hop Instructor